تورم و افزایش قیمت ها

نوشته شده توسط Admin از ثروت با کار در تاریخ 1399/02/18

تورم نداریم

تمام اطلاعاتی که در مورد اقتصاد در دنیای خارج در ذهن دارید را فراموش کنید

تورم در سیستم اقتصادی ثروت با کار معنی و مفهوم کاملا متفاوتی دارد

بگذارید یک مثال بزنم

دنیای واقعی: شما خودرو می خواهید؟

تعدادی کارگر، صدها هزار خودرو می سازند ولی مالک آنها نیستند و مالکان این خودروها هم تا جایی که بتوانند این خودروها را ارزان می خرند و گران می فروشند تا سود بیشتری کنند و چون میزان حقوق دریافت شده کارگران کمتر از قیمت فروش خودروها است، همه وسع خرید این خودروها را ندارند و وقتی خودرو به هر دلیل گران می شود فاصله طبقاتی بین مالک و ندار بیشتر می شود و این چرخه معیوب تا همیشه ادامه دارد

دنیای ثروت با کار: شما خودرو می خواهید؟

هر کس به هر اندازه و به هر کیفیتی که خودرو می خواهد می سازد و یا به اندازه کاری که ساخت یک خودرو صرف می کند کار می کند و درخواست می دهد و می خرد.

نظرات

هنوز هیچ نظری وجود ندارد...