شروع به کار نسخه بتا وبسایت ثروت با کار

نوشته شده توسط Admin از ثروت با کار در تاریخ 1399/01/18

سخن نخست

این است پایانی برای چیزی و آغازی برای چیز دیگر
این یک مرحله از تاریخ است
پیدایش اقتصاد اینترنتی
و این قابل بازگشت نیست
آغازی برای اشتغال، تولید و فقرزدایی
پایانی بر جوانب منفی اقتصاد سرمایه داری

نظرات

هنوز هیچ نظری وجود ندارد...